• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
newweb
 

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี (วิชาชีพ)

อีเมล พิมพ์ PDF

นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี (วิชาชีพ) และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ให้อ่านรายละเอียดที่ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนรโลยีและการเกษตร ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อคุณอนันท์ ดอเลาะ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนรโลยีและการเกษตร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2016 เวลา 09:56 น.
 

รับสมัครอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสุขภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการพยาบาล/พยาบาลผู้สูงอายุ หรือ
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (มีใบประกอบโรคศิลป์ทางด้านการแพทย์แผนไทย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2559  ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมายเหตุ: ต้องมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์)

 

ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมพิจารณาการจัดสรรงบวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุม 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งสิ้น จำนวน 27 เรื่อง และมีการพิจารณาโครงการวิจัยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1.โครงการวิจัยประเภททั่วไป 2.โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ณ ศูนย์แม่ลาน 3.โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ศูนย์เบตง  [ดูภาพทั้งหมด]
 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงนามความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเปิดวิชาเลือกเสรีหมวดวิชาชีพครู เพื่อเตรียมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีใบประกอบวิชาชีพครูเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีคณบดีและรองคณบดีจากทั้ง 2 คณะ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ  [ดูภาพทั้งหมด]
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 14:00 น.
 

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559 เพื่อหารือเกี่ยวกับภารกิจของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  [ดูภาพทั้งหมด]
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 13:52 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 256

สื่อเผยแพร่และวารสาร

นโยบาย 3 ดี (Democracy, Decency, Drug)
ศึกษาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ ASEAN
FaceBook Twitter youtube
science-album
videopr
จดหมายข่าวชาววิทย์ฯ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วารสารบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ

ลิงก์เว็บไซต์

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)
ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง คณะวิทย์ฯ
ระบบสารสนเทศกองบริการการศึกษ
ระบบอีเมล มรย.
STA-Blog แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนชาว วทก.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรย.
FaceBook   Twitter

แบบสำรวจ

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรย. มีประโยชน์ต่อท่านในระดับใด
 

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

สมาชิก : 87
Content : 1662
เว็บลิงก์ : 1
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 394947