• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
newweb
 

รับสมัครอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสุขภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการพยาบาล/พยาบาลผู้สูงอายุ หรือ
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (มีใบประกอบโรคศิลป์ทางด้านการแพทย์แผนไทย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมายเหตุ: ต้องมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:02 น.
 

ประชุมพิจารณารายละเอียดกิจกรรมในกรอบ MOU ระหว่าง UNISZA และ YRU

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา และ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมพิจารณารายละเอียดกิจกรรมในกรอบ MoU ระหว่าง Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) เพื่อจัดทำ MoA ลงสู่การปฏิบัติระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และ Faculty of Informatics and Computing ในความพยายามเสริมสร้างประสบการณ์ด้านภาษา วิชาการและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มจากแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2559 ตามด้วยส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติในปี 2017  [ดูภาพทั้งหมด]
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:05 น.
 

คณบดีนำนักศึกษาจาก UNY เข้าพบอธิการบดี

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาสาขาชีววิทยาชั้นปีที่ 3 ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อลากลับประเทศ หลังจากได้ร่วมกิจกรรมวิชาการ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมชั้นเรียน (sit in)  [ดูภาพทั้งหมด]
 

ต้อนรับนักศึกษาจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยฝ่ายวิชาการ ต้อนรับนักศึกษาสาขาชีววิทยาชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน และอาจารย์ 1 ท่าน จาก Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University โดยร่วมกิจกรรมวิชาการและร่วมเรียน sit in เป็นเวลา 2 สัปดาห์ นับเป็นนักศึกษาจาก UNY รุ่นที่ 2 ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากลงนาม MoU ในปี 2014  [ดูภาพทั้งหมด]
 

ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมพิจารณาการจัดสรรงบวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุม 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งสิ้น จำนวน 27 เรื่อง และมีการพิจารณาโครงการวิจัยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1.โครงการวิจัยประเภททั่วไป 2.โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ณ ศูนย์แม่ลาน 3.โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ศูนย์เบตง  [ดูภาพทั้งหมด]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 256

สื่อเผยแพร่และวารสาร

นโยบาย 3 ดี (Democracy, Decency, Drug)
ศึกษาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ ASEAN
FaceBook Twitter youtube
science-album
videopr
จดหมายข่าวชาววิทย์ฯ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
วารสารบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ

ลิงก์เว็บไซต์

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)
ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง คณะวิทย์ฯ
ระบบสารสนเทศกองบริการการศึกษ
ระบบอีเมล มรย.
STA-Blog แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนชาว วทก.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรย.
FaceBook   Twitter

แบบสำรวจ

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรย. มีประโยชน์ต่อท่านในระดับใด
 

Who's Online

เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

สมาชิก : 88
Content : 1664
เว็บลิงก์ : 1
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 401541