ปีการศึกษา 2563

8 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยนักศึกษา

1.ผลของการปรับปรุงดินกรดด้วยปูนขาวและโดโลไมต์ต่อการเจริญเติบของอินทผลัมพันธุ์บาฮี และคุณสมบัติบางประการของดิน

2.การใช้วัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตผักเคลภายใต้สภาพโรงเรือน

3.ผลการแช่เมล็ดในกรดแอบซิสิกต่ออัตราการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี ในสภาวะแล้ง

4.ผลของวัสดุปลูกเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตต่อของผักหมั๊กฉ่อย

5.อิทธิพลของชานอ้อยและขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่อผลผลิตเห็ดนางฟ้า

6.ผลของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดกวางตุ้ง

7.ผลของพันธุ์ วัสดุเพาะ และน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นอ่อนกระเจี๊ยบ