ปีการศึกษา 2558

28 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยนักศึกษา

1. คุณภาพของหญ้าอะตราตั้มหมักร่วมกับกระถินในอัตราส่วนต่าง ๆ
2. คุณภาพของข้าวโพดหมักร่วมกับกระถินในอัตราส่วนต่าง

3. การขยายพันธุ์กะหล่ำปลีโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4. การทำลายการพักตัวของเมล็ดฟักข้าว
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการเกิดรากของดาหลาในสภาพปลอดเชื้อ

6. คุณภาพข้าวโพดหมักร่วมกับกระถินในอัตราส่วนต่าง
7. การใช้สารเคลือบผิวเจลว่านหางจระเข้ต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะนาว
8. การใช้เถ้าถ่านจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อการปรับปรุงดินกรด
9. ผลของระดับซูโครสต่อการยืดอายุการเก็บรักษาภายหลังการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ

10. พฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องของบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา