ตลาดนัดเกษตร

11 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  6  กันยายน  2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ได้นำวางจำหน่ายสินค้าให้บุคลากร และนักศึกษาได้เลือกซื้อ เช่น  ผักปลอดสารพิษ  ไข่นก  ไข่เป็ด  ปุ๋ยมูลวัว  น้ำนมข้าวโพด  สลัดโรล  โดยตลาดนัดเกษตรจะจัดทุกๆวันพุธ ณ บริเวณอาคารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา