นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ร่วมกันทำความสะอาดรอบๆอาคารเรียนเกษตร

12 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดรอบๆ อาคารเรียน 15 (อาคารเรียนเกษตร) โดยมีอาจารย์ประจำสาขาและนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูแล