จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

14 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธื 2561 หลักสูตรวิทชาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมกับสาชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี