สาชาเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทย์เตรียมหนุนเสริมเบตง เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ตอบความต้องการพื้นที่

14 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อร่วมประชุมกับนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง และนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศบาลเมืองเบตง เพื่อรับทราบความต้องการในพื้นที่ และได้สรุปประเด็นที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจะร่วมพัฒนาเพื่อหนุนเสริมเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคัง ยั่งยืน ได้แก่ การจัดการขยะและแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน พลังงานในการเกษตรในจุดที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต สร้างคุณภาพในการผลิตอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ได้ OTOP 5 ดาว แปรรูปอาหารถิ่นไก่เบตงเพื่อการส่งออกในและต่างประเทศ และปรับปรุงคุณภาพน้ำเสริมความเป็นเมืองสวยน้ำใส

 

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ฯ