กิจกรรมฝึกทักษะด้านการเกษตรเพื่อสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ

12 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการฝึกทักษะด้านการเกษตรเพื่อสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ เกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด มีดังนี้ เห็ดสวรรค์,  น้ำพริก