สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายวิจัยและบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายวิจัยและบริการ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560)

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่