สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญชวนเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแพะเนื้อและแพะนม/โคเนื้อ/ไก่เบตง

ขอเชิญชวนเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแพะเนื้อและแพะนม/โคเนื้อ/ไก่เบตง

ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 098-0153754 อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ

รับด่วนจำนวนจำกัดนะค่ะ
ขั้นตอนง่ายๆ แอดไลน์แจ้ง. ชื่อ-สกุล เบอร์โทร ที่อยู่ และความสนใจที่จะอบรม

แกลเลอรี่