สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับรอบที่ 3 Admission

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครของทปอ.
รับสมัครผ่าน ระบบ TCAS64 ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2565

ปฏิทินการดำเนินการ
รับสมัครผ่าน ระบบ TCAS65 2 - 10 พฤษภาคม 2565
ทปอ.ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 18 พฤษภาคม 2565
จัดการสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS65 18 - 19 พฤษภาคม 2565
ทปอ.ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 2 มิถุนายน 2565
รายงานตัวเข้าศึกษา (รูปแบบออนไลน์) 3 - 13 มิถุนายน 2565

แกลเลอรี่