สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ร่วมงาน The charm of cultural diversity “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม” มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ร่วมงาน The charm of cultural diversity “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม” มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีซุ้มขายของมากหมาย หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์จัดซุ้มเป็นเนื้อพันไคร้ เป็นเมณูไฮไลท์สุดปัง และมีไก่ปิ้งนมสด เป็นเมณูเรียกน้ำย่อยที่จัดมาเพิ่มเติมของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่