สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ มรย พร้อมด้วยนักศึกษากับกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ณ Maju Happy Goat ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ มรย พร้อมด้วยนักศึกษากับกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ณ Maju Happy Goat ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา

Maju Happy Goat นมแพะจากโครงการดีดีที่เน้นสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน เพราะการเปิดโอกาสให้ เป็นสิ่งสำคัญ และการหยิบโอกาสที่ได้มา นั้นสำคัญกว่ายิ่ง

✅ศึกษาเรื่องของที่มา ปัญญา และประเด็นสำคัญ รวมถึงแผนการตลาด และการจัดการความเสี่ยง ของสถาณประกอบการ

✅ต่อยอดการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ฟาร์มในชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ

✅เป็นแหล่งฝึกวิสหกิจใหม่ให้กับนักศึกษา

แกลเลอรี่