สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในรายวิชาพื้นฐานงานช่างเกษตร

31 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมสาขาสัตวศาสตร์ มรย.

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในรายวิชาพื้นฐานงานช่างเกษตร ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ณ บริษัท คูโบต้าปัตตานีจักรกล จำกัด ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการการขับรถแทรกเตอร์