สาขาสัตวศาสตร์ได้มีการจัดทำตลาดนัดเกษตร มรย

8 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 6 กันยายน 2560 สาขาสัตวศาสตร์ได้มีการจัดทำตลาดนัดเกษตร มรย ณ บริเวณอาคารเกษตรใกล้โรงอาหาร ได้มีผลิตภัณฑ์ทางด้านสัตว์ เช่น ไข่ไก่ ไข่นกกระทา  เนื้อไก่เบตง  สบู่จากน้ำนมแพะ และปุ๋ยมูลวัว