ร่วมงาน เกษตรปลายด้ามขวา 3 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

10 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ ทั้งคราจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ การจัดสวนถาด การพูดในที่ชุมชน  การจัดการแผนธุรกิจ  การอัดก้อนเชื้อเห็ด  การตัดแต่งซากสัตว์ปีก  การตอบปัญหาทางการเกษตร  การเข้าด้ามจอมเตรียมแปลง  การขยายพันธุ์พืช  ทักษะการล้มโค การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  นักศึกษาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทักษะการล้มโค และ การพูดในที่ชุมชน