ได้รับเกียรติจากนักสัตวแพทย์ มาให้ความรู้เรื่องการฉีดยาและถ่ายพยาธิในโคในรายวิชา การใช้ยาและสมุนไพรในสัตว์

13 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจากนักสัตวแพทย์ นายแพทย์ชนินทร์ และนายสัตวแพทย์กฤษ นักสัตวแพทย์ชำนาญการ สนง.ปศุสัตว์ปัตตานี มาให้ความรู้เรื่องการฉีดยาและถ่ายพยาธิในโค ในรายวิชา การใช้ยาและสมุนไพรในสัตว์