รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

26 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Animal Science) ประจำปีการศึกษา 2561  น้อง ๆ คนไหนสนใจเลี้ยงสัตว์. ติดต่อได้เลยจ้า

ทางหลักสูตรมีความพร้อมทางด้านฟาร์มไก่เบตง ไก่พื้นเมือง ฟาร์มแพะ แกะ  ฟาร์มโคเนื้อ โคนม ห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์อาหารสัตว์ อุปกรณ์ภายในฟาร์มสำหรับให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

รวมทั้งนักศึกษาได้ร่วมฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก

การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถวางแผนการจบภายใน 3.5 ปี ได้

มีกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้หลายอย่าง เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น ไก่ นกกระทา เป็ด ห่าน แพะ แกะ โคเนื้อ โคนม และม้า การผสมเทียมสัตว์ การฝึกหัดขี่ม้า การฝึกขับรถแทรกเตอร์ในฟาร์ม  การเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ การแข่งทักษะเกษตรสามสถาบัน ฯลฯ

น้อง ๆ คนใด สนใจ ติดต่อ เว็บไซต์กองบริการ สำหรับดูรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หรือสอบถาม 081-0955682, 087-583-5682, 098-014-8731,
093-617-2359, และ 098-013-5163