หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอารีนา มะลี และนางสาวกาตีณี กะดะแซ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรชีววิทยา ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในการนำเสนอแบบบรรยาย เรื่องการย้อมสีเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ด้วยสีผสมอาหาร กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่