หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายบุษรอ สาแม รหัส 55

ชื่อ-สกุล                นายบุษรอ  สาแม  รหัส 55

ตำแหน่งงาน            เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

หน่วยงาน              อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว สังกัดสำนงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

ลักษณะงาน             ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ลาดตระเวรในเขตพื้นที่อุทยาน และงานเอกสาร

แกลเลอรี่