หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา คว้ารางวัลเหรียญเงินการประกวดนวัตกรรม ในงาน Youthpreneur Revolution and Innovation Challenge 2019 ณ University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกูไลลา กุหนิ นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม ในงาน Youthpreneur Revolution and Innovation Challenge 2019 ณ University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย โดยนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน จากผลงานนวัตกรรมในหัวข้อ Product Innovation of Stingless bee at Yala, Thailand ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่