หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียน ภาษาอังกฤษหรรษาดีเยี่ยมภาคเรียนที่1 "

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นางสาวซูไฮด๊ะห์ ดอเย็ง นายอัซรันดร์ เจ๊ะหะ และนางสาวมูรณี โต๊ะอาหลี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม English For Fun By STA พร้อมรับเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษหรรษาดีเยี่ยม ภาคเรียนที่ 1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

แกลเลอรี่