หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอ กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข

หลักสูตรชีววิทยา/ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอ กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันต์สุข

แกลเลอรี่