หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดี กับนายอัซรันดร์ เจ๊ะหะ นางสาวพารีดะห์ ซียง และนางสาวรุสณี เตาะสาตู นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง และอาจารย์ อลภา ทองไชย อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากผลงานนวัตกรรม "รังผึ้งชันโรงระบบ 2 ชั้นเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำผึ้ง"

แกลเลอรี่