หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวฟิรดาว จารู นางสาวอานีซา บากา และนางสาวไลลา คาเร็ง นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (STA English Speech Competition 2022) หัวข้อ "วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อวิถีชีวิตใหม่ (Science and Technology For New Normal)"

แกลเลอรี่