หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมความพร้อมรับการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)

แกลเลอรี่