หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดอบรม "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพนักงานทำความสะอาดประจำอาคาร ได้เข้าร่วมการอบรม "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ" ณ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 05-303 โดยมีประธานหลักสูตรกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุดเขต อนุชิต เป็นวิทยากรในอบรม จากบริษัท K.S.P. OCTATECH  ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

แกลเลอรี่