หลักสูตรชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด "โครงการ ขวดฉันขวดเธอเพื่อกิจกรรมของเราซีซั่น 2"

สาขาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมประกวด "โครงการขวดฉันขวดเธอเพื่อกิจกรรมของเราซีซั่น 2 ภายใต้ Concept: Reuse Reduce Recycle By YRU ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีสมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวมูนาซีรา ลาเต๊ะบือริง นางสาวฟายีมะห์ อาแด นางสาวนูรีซัน สาและ นางสาวนูรลฮาซานะห์ กาเซ็ง และนางสาวฮาปีเสาะ สามิ

แกลเลอรี่