หลักสูตรชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 โดยมีการจัดกิจกรรม Paint ผ้าจากลวดลายธรรมชาติ (Eco Print) ให้กับเด็กๆ เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้แนวคิด "สืบสานอัตลักษณ์ชายแดนใต้ผ่านศิลปวัฒนธรรมบนผืนผ้า" ณ บูธนิทรรศการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ เยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่