หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 16 สงขลา