หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปีการศึกษา 2561

1. นางสาวอานีซา   ยีสะมะแอ รหัส 405750041  

   ตำแหน่ง ครูสอนเคมี คณิต วิทย์ 

   โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา

2. นางสาวอาไอเสาะ  มามะ  รหัส 405750034

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยที่ปรึกษา ISO  

   บริษัท สยามซีเคียวร์  คอลซัลติ้ง จ.กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวตูแวฮารีซะร์   นิมะ  รหัส 405750021

    ตำแหน่ง ผู้ช่วยที่ปรึกษา ISO  

   บริษัท สยามซีเคียวร์  คอลซัลติ้ง จ.กรุงเทพมหานคร

4. นางสาวยัสมีย์  เจ๊ะโวะ  รหัส  405750006

   ตำแหน่ง  ธุรการ

   โรงพยาบาลเพชรเวช  จ.กรุงเทพมหานคร

5. นายดลยา   แบปาซา  รหัส  405750002

   ตำแหน่ง QC คลังสินค้า 

   หจก.ลียาฮาลาลฟู๊ดส์  อ.เมือง จ.ปัตตานี

6. นางสาวฟาดีลา   กะนาเปะ

   ตำแหน่ง  พนักงานขาย

   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จ.ยะลา

7. นายมะซูรี  เจ๊ะเด็ง  รหัส 405750045

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้ช่วยสอน

   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จ.ยะลา

8. นางสาวนูรีซัน  เด็ง   รหัส  405750009

   ตำแหน่ง  พนักงานขาย

   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จ.ยะลา

9. นางสาวอาซียะห์   ยะโกะ  รหัส 405750032

   ตำแหน่ง แคชเชียร์

   บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร

10. นางสาวทัศนีย์   ซาเลง  รหัส 405750025

   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเภสัช

   บริษัท เซ็นทรัลฟามาซี  อ.เบตง  จ.ยะลา

11. นางสาวซูไฮละห์   ยาลา  รหัส 405750042

   ตำแหน่ง ขายของ 

   ธุกิจส่วนตัว  ประเทศอียิปต์

12. นายฮัมดี  เซ็ง  รหัส 405750035

   ตำแหน่ง Loader 

   บริษัท ภางามดี  จำกัด จ.สมุทรปราการ

13. นางสาวสารีนา  สาและ  รหัส 405750026

   ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง 

   โรงพยาบาลเบตง  อ.เบตง จ.ยะลา