นางสาวพาตีเมาะ บือแน รหัส 55

31 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

1. นักศึกษาสาขาเคมี เกียรตินิยมอันดับสอง วทบ.เคมี

2. นักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

3. ปัจจุบันสอน โรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด โรงเรียนเอกชนเอกชน