หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวแวรอกีเย๊าะ บาเน็ง รหัส 55

นางสาวแวรอกีเย๊าะ บาเน็ง
ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 วทบ.เคมี
ได้รับทุนทุกนักเรียนเรียนดี
ทำงาน ครูผู้สอน โรงเรียนสมบูรณ์ศาส์ ปะแต ยะหา

 

 

 

แกลเลอรี่