อบรม เรื่อง เทคนิคและทักษะในการสมัครและหางานในยุคปัจจุบัน

22 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง "เทคนิคและทักษะในการสมัครและหางานในยุคปัจจุบัน" โดยนายอับดุลเลาะ กามียอ นักวิชาการแรงงาน จัดหางาน จังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การหางานจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย