หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และแก้วศิลป์

เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และแก้วศิลป์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 18 คน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเป่าแก้ว คือ นายกิตติกร ชุมยวง จากหน่วยงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แกลเลอรี่