หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC2023)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซารียะห์ มูซอเลาะยา นักศึกษาสาขาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง #ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและสมบัติเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติผสมสารสกัดจากไพลและเปลือกมังคุด ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC2023) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่