ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

1 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ทางหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งอาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ได้มอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรเคมี โดยมีอาจารย์ เป็นผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้