ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์สาขาเคมี

11 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
Miss Nureesa Jehmong, Miss Sitirokiyoh Chehheng, Dr.Hasan Darpor นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเคมี ได้รับรางวัล BRONZE PRIZE (Chemistry) กิจกรรมประกวด Young Rising Star of Science Award 2021 จากผลงาน "SYNTHESIS OF HYDROXYAPATITE FROM BUDU WASTE USING ORGANIC ACID EXTRACTION" ในงาน 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์