สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวคอลีฟะห์ มะสันติ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ) ชั้นปีที่ 3 ผ่านการคัดเลือกในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561

   ขอแสดงความยินดีกับนางสาวคอลีฟะห์ มะสันติ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ "ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ครูคืนถิ่น) ประจำปี 2561 ในเขต สพป สตูล" ประเภทนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

แกลเลอรี่