สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร ปิยะเขตร นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนมูลนิธิทุนการศึกษา 100 ปี การฝึกหัดครูไทย

   วันที่ 2 ส.ค. 61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดย นายธีรภัทร ปิยะเขตร นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนมูลนิธิทุนการศึกษา 100 ปี การฝึกหัดครูไทย

แกลเลอรี่