สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ทีมนักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการในงานThailand Research Expo 2018

    ทีมนักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์แพรวศรี เดิมราช ดร.อัจฉราพร ยกขุน คุณวันชนะ พรหมทอง และคุณสุวีนา ยูโซ๊ะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการในงานThailand Research Expo 2018 Award ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 โดยได้นำผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ “มานะ มานี” และ Mobile Application ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้อักษรสามหมู่ โดยภายในงานมีกว่า 500 ผลงานที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ  ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่