สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

    ในระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาร่วมกันจัดนิทรรศการเนื่องในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงาน ได้จัดกิจกรรมแว่น VR 3 มิติ , เรียนรู้เทคโนโลยี AR กับภาพระบายสี, เมาส์ปากกา และ รับชมภาพยนต์ 3 มิติ กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่