สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 61

รายชื่อนักศึกษา รหัส 61

1        406109001      นายมูฮำหมัด ดอนิ

2        406109002      นายตัรมีซีล สามะ

3        406109003      นางสาวอัสมานี จรกา

4        406109004      นายสุไลมาน ดอเลาะ

5        406109005      นายซูไฮมีน เจ๊ะเซ็ง

6        406109006      นางสาวสานีตา มูซอ

7        406109007      นายสุไลมาน สะแต

8        406109008      นายอิรฟาน เจ๊ะมูดอ

9        406109009      นายนัสรอน สู

10       406109010      นายอามีน ยุนุ

11       406109011      นางสาวกัสนี ยูโซ๊ะ

12       406109012      นางสาวนูรฟาฮานา นุห์

13       406109013      นางสาวนิฮานีฟะห์ ประดู่

14       406109014      นางสาวโซเฟีย มัดเลาะ

15       406109015      นางสาวนายีฮะห์ แยกาจิ

16       406109016      นางสาวฮาฟิลดา แวดอเลาะ

17       406109017      นายมูญาฮีดีน ยะระ

18       406109018      นางสาวนูรีซา แซมมะซู

19       406109019      นางสาวนูรฮานูรี มะแซ

20      406109020      นายฮานาฟี อาลี

21       406109021      นางสาวนูรีดา สาแมหาดี

22       406109022      นางสาวซูมายะห์ เจ๊ะแวสุหลง

23       406109023      นางสาวตัสนิม สะมะแอ

24       406109024      นางสาวซากียะห์ มะแซ

25       406109025      นางสาวอามีรัน ยาลอ

26       406109026      นายวันชารีฟ ซีเดะ

27       406109027      นางสาวกูอามานี บูโด

28       406109028      นางสาวซัลวา ยูโซ๊ะ

29       406109029      นางสาวพูซีย๊ะ โซะบารู

30       406109030      นายอิมรอน ละลิเพ็ง

31       406109031      นางสาวนูรโซเฟีย ดอเลาะ

32       406109032      นายมูฮัมหมัดไฟรูล อูมาร์

33       406109033      นางสาวอัสรีน่า ซาลำ