สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรม Open House

   

   วันนี้ 12 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้จัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษา เป็นผู้จัด

แกลเลอรี่