สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมประกวด​ ดาว​ เดือน​ ดาวกิจกรรม​ ภายใต้โครงการ​กล้วยไม้​เกมส์​ ครั้ง​ที่​ 8

  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ส่ง นายอิรฟาน เจ๊ะมูดอ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 406109008 เพื่อเข้าร่วมประกวดดาว ภายใต้โครงการกล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่