สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 นายมะรอซาลี มะลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท ภายในกิจกรรม "วิทย์ฯ มรย. มินิมาราธอน" (STA@YRU MINI MARATHON 2019) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่