สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส) 62 เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์

    ประชาสัมพันธ์ ไปยังน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคณะ ประจำปีการศึกษา 2562" ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเชอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ เนื่องด้วยกิจกรรมดังกล่าวชนกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

แกลเลอรี่