สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอเชิญเข้าร่วม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562"

    ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม ''งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 "สิงหาคมเดือนแห่งการเรียนรู้" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเตรียมพบกับนิทรรศกาลประจำสาขาวิชาต่างๆ การประกวดแข่งขัน การแสดง พร้อมกับเยี่ยมชม และลิ้มลองอาหารตามบูธต่างๆ อีกมากมาย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามโปสเตอร์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยค่ะ
https://science.yru.ac.th/science2016/page/506/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5_2562.html

แกลเลอรี่