สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นายอิลฮัม โต๊ะหัวเมือง และคณะ ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด "ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่น"

   

   ขอแสดงความยินดี  กับ นายอิลฮัม โต๊ะหัวเมือง นักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา นายอัสรี มะเด็ง นักศึกษาการตลาด และนางสาวฮายันตี สะหนิ นักศึกษาการตลาด ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ในธีม "ปลุกปั้นนวัตกรรมท้องถิ่น" ในงาน มรย.วิชาการ 62 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง อาจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา และอาจารย์ซรีฮาน ยีแว เป็นที่ปรึกษา นักศึกษารุ่นใหม่นอกจากจะเชี่ยวชาญในศาสตรวิชาชีพครูแล้ว ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมกับงานด้านการตลาด

แกลเลอรี่