สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวยัสมูน สาและ และนางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรม ประเภทหลักสูตร

     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 นางสาวยัสมูน สาและ และนางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรม ประเภทหลักสูตร ในงาน มรย.วิชาการ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการสร้างนวัตกรรม

แกลเลอรี่